Spring til hovedindhold

Borgerforslag giver Tårnbyborgere mulighed for at stille forslag til Kommunalbestyrelsens dagsorden. Oprettede forslag kan derefter læses og stemmes på af andre Tårnbyborgere. Kun de forslag, der opnår 500 støttestemmer, går videre til politisk behandling.


De grundlæggende retningslinjer

  • Er du borger i Tårnby Kommune og fyldt 15 år, kan du stille og støtte forslag til behandling på et møde i Kommunalbestyrelsen.
  • Du må gerne oprette flere forslag i forskellige opslag om forskellige emner. Du kan dog kun stemme én gang på hvert af de opstillede forslag.

Hvad kan forslagene handle om?

  • Dit forslag skal handle om noget, Tårnby Kommune kan beslutte, og som er relevant for den type af opgaver, som Tårnby Kommune løser. Det kan eksempelvis være et ønske om flere legepladser på kommunale områder, forslag til kultur og fritidsaktiviteter, det kan også være om veje og vedligeholdelse, og lignende.
  • Dine forslag skal overholde dansk lovgivning og må ikke være injurierende eller indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger.
  • Tårnby Kommune forbeholder sig ret til at slette borgerforslag fra hjemmesiden, som ikke overholder vores regler. Se mere i retningslinjerne, som er vedhæftet som en PDF-fil længere nede på siden. 

Hvornår bliver mit forslag politisk behandlet?

  • Et borgerforslag, som kan samle støtte fra 500 Tårnbyborgere i løbet af 6 måneder, vil blive behandlet i Kommunalbestyrelsen. Borgerforslag behandles som et åbent punkt på dagsordenen.
  • Opnår et borgerforslag ikke det tilstrækkelige antal støttestemmer, bortfalder det og slettes fra hjemmesiden.
  • Forslaget bliver ikke bearbejdet af forvaltningen, men fremsættes i den form, det er modtaget fra forslagsstilleren. 


Har du ikke NemID?

  • Hvis du ikke kan anvende NemID til at oprette et forslag, kan du kontakte Kommunalbestyrelsens Sekretariat på Tårnby Rådhus. Du skal have dit forslag med på skrift. Sekretariatet kan sætte dit forslag i systemet for dig, men de kan ikke skrive det for dig.


Vedhæftede filer
Retningslinjer_for_borgerforslag_2022.pdf