Spring til hovedindhold

Oplysningspligt efter databeskyttelsesforordningen

Tårnby Kommune behandler personoplysninger om dig, når du bruger ordningen med borgerforslag. Det gør vi for at kunne kontrollere, at du er boende i Tårnby Kommune, og fyldt 15 år, hvilket er kravene for at stille og støtte borgerforslag. Vi får adgang til dit CPR-nr, dit navn og adresse, og eventuelt billede.

Lovgrundlaget for at behandle dine personoplysninger er dit samtykke, som du har afgivet ved tilmelding. Ønsker du at trække dit samtykke tilbage, skal du blot henvende dig til kommunen.

Registrering med NemID og CPR

Det er kun personer over 15 år med adresse i Tårnby Kommune, der må fremsætte borgerforslag og støtte borgerforslag. Systemet kontrollerer med NemID og CPR-opslag, at det kun er retmæssige borgere, der får mulighed for at stille og støtte forslag.

Dine data er beskyttede

Dine data bruges udelukkende til godkendelse af ret til at stille og støtte borgerforslag. Det vil sige, at igen data bliver videreformidlet til brug i anden sammenhæng. Borgerforslags-systemet lever op til alle gældende krav til opbevaring af persondata, og er under løbende kontrol fra uvildige revisionshuse.

Dine data slettes 12 måneder efter, du senest enten har fremsat eller støttet et forslag. Er din bruger slettet, kan du altid oprette en ny.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesreglerne har du ret til at:

  • Bede om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig.
  • Få rettet forkerte personoplysninger om dig.
  • Få dine personoplysninger slettet.
  • Få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
  • Vi sørger for, at andre, som vi måtte have givet dine personoplysninger til, bliver underrettet om evt. berigtigelse, sletning eller begrænset behandling.
  • Flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).
  • Gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.
  • Trække dit samtykke om behandling af dine personoplysninger tilbage. Det forudsætter, at behandlingen af dine oplysninger ikke er lovbaseret, men er foregået ved et samtykke.

Kontakt Kommunalbestyrelsens Sekretariat, Tårnby Kommune på digital post (e-boks) hvis du ønsker at benytte dig af en eller flere af rettighederne ovenfor.

Hvis du har spørgsmål til Tårnby Kommunes håndtering af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren kan rådgive dig nærmere om dine rettigheder, når vi i Tårnby Kommune registrerer og behandler dine personoplysninger.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefonnummer 3247 1230 og via e-mail: databeskyttelse@taarnby.dk

Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren via digital post:

Borgere kan kontakte Databeskyttelsesrådgiveren via dette link (e-boks)

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Vi indsamler og behandler din personoplysninger i henhold til databeskyttelsesreglerne:

Databeskyttelsesforordningen (EUROPA-PARLEMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af den 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af den 23. maj 2018).

Du kan finde databeskyttelsesreglerne på henholdsvis www.eur-lex.europa.eu og www.retsinformation.dk.