Spring til hovedindhold

Du er ikke logget ind

Jeg har allerede en profil.

Log ind

Det er første gang jeg logger ind.

Opret bruger

Startdato
23. november 2020

Slutdato
23. november 2021

118 af 500 støtter
Slettet bruger
Indgå i et samarbejde med Vild med Vilje og gør naturen vildere og rigere
Slettet bruger for mere end et år siden
bynatur-i-aarhus_vejledning_interaktiv.pdf 11.00-11.20-Catrine-Jensen-Aalborg-Kommune-Fra-strategi-til-praksis.pdf Vilde_Haver1.pdf

Et Vildere Hvidovre

Biodiversiteten er under pres. Planter, dyrearter og svampe forsvinder og økosystemer bliver ødelagt. Man anslår, at en fjerdedel af jordens arter af planter, dyr og svampe er i fare for at uddø og mange af dem inden for de næste årtier. Man mener, at der forsvinder arter på jorden med en
hastighed, der er op imod 1000 gange hurtigere end naturligt. Naturkrisen omfatter også Danmark, hvor f.eks. 44% af bi-arterne er truet af udryddelse, og der er akut behov for mere vild og mere varieret natur nu.

Tabet af biodiversitet er et resultat af menneskelig aktivitet, og det er et problem, for naturen er ikke bare ren nydelse. Den er også en nødvendighed. Naturen er en kilde til udvikling og produktion af en lang række livsvigtige goder og økosystemtjenester. Det er afgrøder, rensning af luft og vand, bestøvning, binding af kulstof og kredsløb af næringsstoffer. Vi skal derfor passe godt på naturen og sikre plads til mange forskellige arter.

En beskyttelse af naturen er ikke kun et anliggende for politikkerne på Christiansborg, men i høj grad også et anliggende lokalt og kommunalt. For der er meget der kan gøre i kommunens eget regi og derfor bør Hvidovre kommune melde sig til et samarbejde med Vild med Vilje og lave en reel strategi for hvordan vi lokalt i Hvidovre kommune kan gøre mere for vores natur og for biodiversiteten.

Der er allerede flere grønne, private fællesskaber i Hvidovre med borgere der ønsker at gøre en forskel og som i deres egne haver prøver at give mere plads til naturen. Men for at vi virkelig kan rykke, bør og skal kommunen gå i front.

Vild Med Vilje er en bevægelse for alle, der vil gøre en konkret og lokal forskel for at gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig. Målet er at få vildhed og natur ind der, hvor mennesker bor, arbejder og leger. Vild Med Vilje skaber levesteder for planter, svampe og dyr, samt øger vores fælles kendskab til naturen. Gennem et partnerskab hjælper Vild Med Vilje sine partnere med at øge biodiversiteten og formidle deres indsats.

Fordele ved et vildere Hvidovre:

• Med Vild Med Vilje kan du bidrage til indsatsen for biodiversiteten ved at gøre naturen rigere og vildere helt lokalt.

• Vild Med Vilje områder kræver en mindre plejeindsats, så du kan bruge mere tid på at nyde livet og spare penge på drift.

• Vild natur er smuk natur, og med et Vild Med Vilje område kan du se naturens mangfoldighed udspille sig på nærmeste hold.

• Både udsigten til grønne miljøer og det at færdes i dem har påviste fordele for menneskers helbred og trivsel, fordi de mindsker stres og øger velvære.

• Et Vild Med Vilje areal kan styrke kommunens grønne profil internt og eksternt. Arealet kan skabe forståelse for nye måder at drifte grønne områder hos brugerne og samtidig bruges i undervisning, efteruddannelse og motivation af driftsmedarbejdere

• Et projekt som det i Hjørring kommune fra tv programmet – Giv os naturen tilbage - viser at det faktisk gør en forskel når alle gør noget i en kommune. Her lykkedes det med en kæmpe indsats f.eks. at få 4 gange så mange sommerfugle, dobbelt så mange bier og 1/3 del større artsrigdom i løbet af 1,5 år.

Læs mere og lav tilmeldning på: https://www.vildmedvilje.dk/

Bilag: Eksempler på natur strategi fra hhv. Aalborg kommune og Aarhus kommune, samt vilde haver lavet i samarbejde med Fredericia kommune