Spring til hovedindhold

Registrering med NemID og CPR

Det er kun personer over 18 år med adresse i Hvidovre Kommune, der må fremsætte borgerforslag og støtte borgerforslag. Systemet kontrollerer med NemID og CPR-opslag, at det kun er retmæssige deltagere, der får mulighed for at stille og støtte forslag.

Dine data er beskyttede

Dine data bruges udelukkende til godkendelse af ret til at stille og støtte borgerforslag. Det vil sige, at INGEN data bliver videreformidlet til brug i anden sammenhæng. Borgerforslags-systemet lever op til alle gældende krav til opbevaring af persondata, og er under løbende kontrol fra uvildige revisionshuse.

Dine data slettes 12 måneder efter, du senest enten har fremsat eller støttet et forslag. Er din bruger slettet, kan du altid oprette en ny.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesreglerne har du ret til at:

  • Bede om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig.
  • Få rettet forkerte personoplysninger om dig.
  • Få dine personoplysninger slettet.
  • Få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
  • Vi sørger for, at andre, som vi måtte have givet dine personoplysninger til, bliver underrettet om evt. berigtigelse, sletning eller begrænset behandling.
  • Flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).
  • Gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.
  • Trække dit samtykke om behandling af dine personoplysninger tilbage. Det forudsætter, at behandlingen af dine oplysninger ikke er lovbaseret, men er foregået ved et samtykke.

Kontakt Center for Politik og Ledelse, Hvidovre Kommune på hvidovre@hvidovre.dk , hvis du ønsker at benytte dig af en eller flere af rettighederne ovenfor. Læs mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger og Hvidovre Kommunes informationssikkerhed i øvrigt. Kontakt Julie Egholm på mail: Databeskyttelsesraadgiver@hvidovre.dk, telefon: 2399 0515 eller adressen som er Bygaden 2, 2630 Taastrup.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Vi indsamler og behandler din personoplysninger i henhold til databeskyttelsesreglerne:

Databeskyttelsesforordningen (EUROPA-PARLEMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af den 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af den 23. maj 2018).

Du kan finde databeskyttelsesreglerne på henholdsvis www.eur-lex.europa.eu og www.retsinformation.dk.