Spring til hovedindhold

Du er ikke logget ind

Jeg har allerede en profil.

Log ind

Det er første gang jeg logger ind.

Opret bruger

Startdato
1. februar 2021

Slutdato
1. februar 2022

662 af 2000 støtter
Slettet bruger
Bevar naturen ved Nørrestrand syd for Nordre Strandvej
Slettet bruger for mere end et år siden
Dokument_borgerforslag.docx gallery_pages.pdf

Bevar naturen ved Nørrestrand syd for Nordre Strandvej.

Dette borgerforslag har til formål at sikre, at det nordvestlige Nørrestrand syd for Nordre Strandvej
(matr. nr. 4b, Hansted By, Hansted) helt friholdes for byggeri. I stedet foreslås det at arbejde videre med en placering af daginstitution og spejderhytte på nogle af de store arealer nord for Nordre
Strandvej, hvor man ikke konflikter med Nørrestrands natur, og som allerede er under byggemodning. Der kunne findes plads på en eller flere af de kommunalt ejede matrikler 4ax, 11t,
10k eller 9l, alle Hansted By, Hansted.

Baggrund for forslaget:
Nørrestrand rummer - syd for Nordre Strandvej - værdifuld, bynær natur, som er unik for Horsens Kommune og til glæde for kommunens mange borgere året rundt. Der er dog planer om at bygge
en af Danmarks største daginstitutioner samt en stor spejderhytte ved Nørrestrand syd for Nordre Strandvej.

Ifølge aktindsigt fra Horsens Kommune skulle institutionen have 1596 m2 bygningsmasse. Dertil kommer befæstede arealer til parkeringspladser, indkørsel mv., som skulle udføres i asfalt.
Spejderhytte + udbygninger planlægges til ca. 915 m2 bygningsmasse. Daginstitutionen planlægges til op til 220 børn, hvilket vil give ekstremt meget trafik på Nordre Strandvej, som kommunen derfor planlægger udbygget. Nordre Strandvej skulle ellers - ifølge den vedtagne udviklingsplan - udvikle sig til at få karakter af en sti.

Konsekvenserne ved at bygge syd for Nordre Strandvej vil være, at dele af de områder, som i dag har naturpræg og græsning med køer og vildheste, fjernes og inddrages til noget af det nye byggeri. Derudover vil den nærliggende beskyttede natur, som har brug for plads og luft, komme under mere pres. Byggeprojekterne vil også medføre, at dele af det offentlige areal i den vestlige
ende af Nørrestrand vil blive utilgængelige for offentligheden.
Derudover vil udsynet fra Nordre Strandvej til Nørrestrand vil blive reduceret og/eller blokeret, hvilket også vil have markante
negative landskabelige konsekvenser for området, som i dag fremstår åbent og kuperet.
I kommunens egen miljøvurdering står der bl.a.: “Der vil være stor visuel påvirkning ved at bygge i landskabet, som i dag står som rene naturarealer”.
Derfor håber vi på støtte til dette forslag, så vi kan bevare naturen ved Nørrestrand syd for Nordre Strandvej