Spring til hovedindhold

Du er ikke logget ind

Jeg har allerede en profil.

Log ind

Det er første gang jeg logger ind.

Opret bruger

Startdato
13. juli 2020

Slutdato
13. juli 2021

19 af 2000 støtter
Slettet bruger
Kommende affaldssortering i 10 fraktioner
Slettet bruger for næsten 2 år siden

Som udgangspunkt er øget affaldssortering og genbrug en rigtig god ide. Og der er klart, at jo bedre affaldet sorteres jo nemmere er det at genbruge.
Men som mange andre vil jeg være ked af at have 4 store affaldscontainere stående i min forhave. De to vi har nu er rigeligt.
Nu er hver container opdelt i 2 rum. Tænker at mange, som jeg, oplever et den ene uge har man for meget at den ene sort af affald, hvor containeren bliver for lille, den anden uge er der for meget af en anden type. Dette kan resultere i at affaldet ender i restaffaldsbeholderen i stedet for at genbruges. Skal containeren deles i flere rum kan jeg forestille mig at dette problem øges.
Jeg foreslår derfor at der etableres lokale opsamlingsanlæg, som kommunen allerede har etableret på f.eks. Slotsgade og mange andre gader i den indre by. Det samme kunne etableres på centrale steder på de enkelte villaveje. Lokale opsamlingsanlæg vil reducere problemet med at den enkelte ind imellem har for meget af en type affald.
Tøj, glas, pap og papir er oplagt at opsamle i sådanne containere. Containere til resttaffald, bioaffald, drikkekartoner og metal kunne bevares på den enkelte matrikel.
Der vil være etableringsomkostninger til en sådan løsning. Men på sigt vil det reducere omkostninger til renovation, idet langt færre, men dog større containere skal tømmes.