Spring til hovedindhold

Du kan komme med forslag, som du ønsker, at Byrådet skal drøfte.

Dit forslag vil blive behandlet i Byrådet, hvis:

  • forslaget er relevant i forhold til opgaver, som kommunen løser
  • der ikke allerede er truffet beslutning i Byrådet om samme forhold, som forslaget omfatter, med mindre er er fremkommet nye oplysninger

  • dit forslag bakkes op af mindst 2000 andre borgere i Horsens Kommune i løbet af 1 år, fra det tidspunkt hvor forslaget er lagt på hjemmesiden

Hvis/når dit forslag opnår et tilstrækkeligt antal støttetilkendegivelser, vil forslaget blive forelagt Byrådet på det førstkommende byrådsmøde.

Vi sletter automatisk dit forslag, hvis det i løbet af 1 år ikke har opnået 2000 støttetilkendegivelse.

Du kan kun fremsætte borgerforslag og støtte borgerforslag, hvis du

  • er myndig (er 18 år og derover)
  • har folkeregisteradresse i Horsens Kommune.

Derfor skal du logge ind via NemID første gang, du opretter et forslag eller vil støtte et forslag. Så kan vi tjekke, at du opfylder betingelserne.

Forslaget skal selvfølgelig overholde dansk lovgivning og for eksempel ikke være injurierende eller indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

Vi vurderer, om disse betingelser er opfyldt. Hvis betingelser ikke er opfyldt, sletter vi forslaget.

Hvad gør du, hvis du ikke kan bruge en computer?

Har du ikke mulighed for at oprette et forslag via horsens.dk eller afgive din støtte til et forslag på hjemmesiden, kan du indlevere din stemme eller dit forslag til Byrådssekretariatet på Rådhuset. Du skal skrive dit navn, adresse og underskrift på forslaget/din stemme.

Du kan også indsamle fysiske underskrifter til dit forslag. De borgere, som støtter forslaget skal angive navn, adresse og underskrift, og det skal være tydeligt, hvilket forslag de støtter. Underskrifterne skal du aflevere/sende til Byrådssekretariatet på Rådhuset.

Byrådssekretariatets adresse er Rådhustorvet 4 8700 Horsens.